Storing bij ABN Access online

Door een storing bij de ABN AMRO zal het leefgeld van dinsdag 12 juli 2016 later op uw rekening staan.