Informatie voor hulpverleners over bewindvoering

Bent u hulpverlener en bent u op zoek naar een bewindvoerder voor uw cliënt? Heeft deze cliënt financiële problemen,  psychische en of lichamelijke klachten dan kunt u een aanmelding bij ons indienen. Axilius Bewindvoering is met name gespecialiseerd in psychiatrie en verslavingszorg, maar is voor iedereen die moeite heeft met het beheer van financiële zaken.

Axilius Bewindvoering werkt vooral in de regio Utrecht en omstreken. Bij de gemeente Utrecht zijn wij aangesloten bij het convenant Armoede bestrijding. U kunt ons vrijblijvend een mail sturen via ons contactformulier.

Procedure en dienstverlening

Als er contact is opgenomen zal er een kennismakingsgesprek worden ingepland en bij voldoende vertrouwen zal er een tweede gesprek worden ingepland. Tijdens het  tweede gesprek wordt het verzoekschrift en alle andere formulieren met de cliënt doorgenomen en ondertekend.

Dit verzoekschrift en andere formulieren worden door de bewindvoerder voorbereid. De informatie om het verzoekschrift in te vullen zal tussen het eerste en tweede gesprek worden verzameld door de bewindvoerder, cliënt en begeleider. 

Als het verzoekschrift is verstuurd naar de rechtbank volgt er een (online) zitting bij de rechtbank. Hiervoor wordt de cliënt, begeleider en bewindvoerder uitgenodigd en de rechter zal vragen of de cliënt op de hoogte is van wat het bewind inhoudt. 

Wanneer het bewind is uitgesproken door de rechter zal er binnen een week een beschikking worden verstuurd en deze ontvangt de cliënt en bewindvoerder. In deze beschikking staat de startdatum van het bewind en dan zal de bewindvoerder contact opnemen met de cliënt en begeleider. 

Heeft u vragen of wilt u meer weten wat Axilius voor u kan betekenen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.