Wat is bewindvoering?

Bewindvoering is een juridisch vastgelegde vorm van financiële begeleiding. Als u moeite heeft met het beheer van uw financiële zaken, kan een bewindvoerder van Axilius Bewindvoering worden benoemd door de rechter om uw belangen te behartigen. Wij zorgen ervoor dat uw rekeningen tijdig worden betaald en uw inkomsten worden beheerd.

Voor wie is bewindvoering?

Bewindvoering is een voorziening die bedoeld is voor mensen die door hun lichamelijke en/of geestelijke situatie problemen hebben met hun financiële administratie.

Wie kan bewindvoering aanvragen?

Iemand kan zelf bewindvoering aanvragen. Ook een partner en familieleden tot in de vierde graad kunnen hiervoor een verzoek doen. Dat zijn ouders, grootouders, kinderen en kleinkinderen, broers, zusters, neven, nichten en ook ooms en tantes. Bij een minderjarige kan de voogd bewindvoering aanvragen. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie een verzoek indienen. Dit kan hij doen als de familie goede redenen heeft om het verzoek niet zelf te doen. Bijvoorbeeld als dit de verhoudingen binnen de familie te zeer zou schaden.

Waarom een professionele bewindvoerder?

Het is soms lastig om zorg te verlenen en tegelijkertijd iemands portemonnee te beheren. Toch is het belangrijk dat de geldzaken goed geregeld zijn. Een beschermingsbewind is onder meer bedoeld om te voorkomen dat anderen misbruik maken van de situatie. Onze medewerkers zijn opgeleid om u goed bij te kunnen staan. Bovendien is onze organisatie gecertificeerd. Dat is een garantie voor onze volledige betrouwbaarheid. Axilius bewindvoering is lid van de Branchevereniging Horus. Het lidmaatschap van deze branchevereniging verzekert de klant van het feit dat Axilius bewindvoering aan alle wettelijke kwaliteitseisen voldoet.

Wat mag u verwachten van uw bewindvoerder?

De bewindvoerder zorgt onder andere voor afhandeling van de post, betaling van vaste lasten en het aanvragen van voorzieningen ter verhoging van het inkomen. Alle daarop betrekking hebbende post komt binnen bij de bewindvoerder en alle inkomsten worden gestort op een zogeheten beheerrekening op naam van de rechthebbende. Onder al uw inkomen verstaan wij (salaris, uitkering, huur- en zorgtoeslag, kindgebonden budget, kinderopvang toeslag belastingteruggave, PGB, kinderbijslag). De beschikking over deze beheerrekening ligt in handen van de bewindvoerder. Afhankelijk van de wensen en mogelijkheden wordt het leefgeld overgeboekt op een leefgeldrekening waarover u zelf kunt beschikken. 
Naast uw bewindvoerder zult u veel contact hebben met uw assistent-bewindvoerder. Wij hechten veel waarde aan onze dienstverlening en continuïteit van het werk. Door met twee deskundige mensen uw financiën te beheren, staan wij garant voor een optimale bereikbaarheid en vervanging tijdens ziekte en dergelijke.

U heeft schulden, wat dan?

Indien u schulden heeft zal er samen met u overleg plaatsvinden hoe de schulden het beste kunnen worden opgelost. Indien mogelijk wordt hiervoor de schuldhulpverlening van uw gemeente ingeschakeld.

Bent u op zoek naar een bewindvoerder of wilt u weten wat Axilius Bewindvoering voor u kan betekenen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.